Van Gompel NV: specialist in betonrenovatie

Beton is een duurzaam en onderhoudsvriendelijk constructiemateriaal. Maar zelfs beton kan beschadigd raken door constructiefouten of een langdurige zware belasting. Van Gompel NV zorgt voor een adequaat en duurzaam betonherstel en voert betonrenovaties uit op BENOR-gecertificeerde wijze.

Betonherstel wordt toegepast bij betonrot, dit kent verschillende oorzaken. Corrosie van het wapeningsstaal in het beton leidt tot scheurvorming, afscheuren of afbrokkelen van het beton van kroonlijsten, balkons, architectonische gevelelementen,.. . Aangezien corrosievorming een expansieve reactie is, zal het beton barsten en scheuren vertonen die de duurzaamheid van het beton aanzienlijk doen afnemen.

Zo gaan we te werk bij betonherstellingen:

  1. Het betonoppervlak wordt volledig onderzocht om de aangetaste zones te bepalen.
  2. Het beschadigde beton wordt weggekapt tot op de gezonde ondergrond.
  3. Alle verroeste wapeningsstaven worden blootgelegd.
  4. De aangetaste wapeningsstaven worden verstevigd of vervangen indien nodig.
  5. De wapening wordt ontroest, waarna een cementgebaseerde betonstaalbeschermer wordt aangebracht.
  6. De ondergrond van de te herstellen delen wordt grondig gereinigd.
  7. Tot slot wordt het betonoppervlak hersteld dmv een hydraulische betonreparatiemortel,zodat het opnieuw zijn oorspronkelijke vorm aanneemt.